Senin, 02 Desember 2019

Para Sahabat Nabi Muhammad SAW

Ada banyak Sahabat Nabi Muhammad SAW yg patut kita ketahui dan diteladani.
Saya memilih Channel Khalid Basalamah Official untuk mengenal para sahabat Nabi Muhammad SAW lebih dekat.
Sebaiknya sediakan earphone agar lebih fokus mendengarkan dan menonton video dibawah ini.

1. Abu Bakar Assiddiq RA (1), menggapai Derajad Siddiq
    Abu Bakar Assiddiq RA (2)
    Abu Bakar Assiddiq RA (3)
2. Umar bin Khaththab RA (1), menjadi Farouq
    Umar bin Khaththab RA (2)
    Umar bin Khaththab RA (3)
    Umar bin Khaththab RA (4)
3. Utsman bin Affan RA, meraih Surga dengan Harta
4. Ali bin Abi Thalib RA (1)
    Ali bin Abi Thalib RA (2)
    Ali bin Abi Thalib RA (3)
5. Thalhah bin Ubaidillah RA, seorang Suahid yg berjalan dimuka bumi
6. Zubair bin Awwam RA, pengawal Nabi Muhammad SAW
7. Abdurrahman bin Auf RA, seorang Bijak dan Cerdas
8. Sa'ad bin Abi Waqqash RA
9. Sa'id bin Zaid RA
10. Abu Ubaidah bin Jarrah RA
11. Shuhaib Ar-Rumi RA
12. Salim maula Abi Khudzaifah RA, Guru Al-Quran para Sahabat
13. Mush'ab bin Umair RA 
14. Zaid bin Tsabit RA
15. Khabab bin Al-Arat RA
16. Sa'ad bin Mu'adz RA
17. Umair bin Sa'ad RA
18. Tsabit bin Qais RA
19. Abu Thalhah Al-Anshari RA
20. Bilal bin Rabah RA
21. Ikrimah bin Abi Jahal RA 
22. Hamzah bin 'Abdil Muthalib RA
23. Umair bin Wahb RA
24. Hudzaifah bin Al-Yaman RA
25. Ammar bin Yasir RA
26. Ukkasyah bin Mihshan RA
27. Ja'far bin Abi Thalib RA
28. Jabir bin 'Abdillah RA
29. 'Amr bin Al-Jamuh RA
30. Sa'ad bin Ar-Rabi' RA
31. Haritsah bin An-Nu'man RA
32. Muawiyah bin Abi Sufyan RA
33. Abdullah bin 'Amr bin Haram RA
34. Abdullah bin Sallam RA
35. Utbah bin Ghazwan RA
36. Salman Al-Farisi RA 
37. Tsumamah bin Utsal RA
38. Abdullah bin Rawahah RA
39. Abu Dujanah RA
40. Ubadah bin Shamit RA 
41. Said bin Amir RA 
42. Abu Ayyub Al-Anshari RA


Lihat juga: Kumpulan Kisah Nabi Muhammad SAW

Semoga membawa manfaat untukmu, Aamiin YRA..

Tidak ada komentar:

Posting Komentar